Kattenhotel en Katsalon Chatdor
Voorwaarden ...

Kattenhotel Chatdor Heultje
 • Zonder vaccinatieboekje en de wettelijke vaccinaties krijgt uw dier geen toegang tot ons kattenhotel. Dit ter bescherming van uw eigen dier en van de andere katten. Het boekje blijft in het hotel zolang uw kat bij ons op bezoek is.

 • De nodige vaccinaties dienen 1 maand op voorhand te gebeuren.
  - vaccinatie tegen kattenziekte
  - vaccinatie tegen kattenniesziekte
  - vaccinatie tegen leucose
  De vaccinaties mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

 • Preventief ontwormen om de 3-4 maand.

 • Ontvlooien van de kat, liefst met Frontline Combo, gebeurt bij het binnenbrengen van uw kat in ons hotel !!! Of je brengt zelf een vlooienpipet mee of je koopt een vlooienpipet bij ons aan €7. Dit kan streng overkomen maar enkel zo hebben we de zekerheid dat ieders kat ontvlooid is.

 • Volwassen katten moeten jaarlijks ingeënt worden.
  - als een kat nog nooit een vaccin heeft gekregen of wanneer het al meer dan 1 jaar geleden is, moet er voor de 3 ziekten dubbel gevaccineerd worden met 3-4 weken tussen.
  - voorzie daarna nog 1 week incubatietijd, dan is uw kat volledig in orde om op hotel te komen.

 • Kittens zijn welkom maar enkel als ze volledig gevaccineerd zijn.
  - ze worden gevaccineerd op 8 en 12 weken, dit kan zowel voor de kattenziekte, de kattenniesziekte als voor leucose.
  - voorzie daarbij nog 1 week incubatietijd, dan zijn de kittens welkom in ons hotel vanaf 13 weken.
  - als de vaccins vanaf dan jaarlijks herhaald worden is er geen probleem.

 • Katers kunnen wanneer ze ouder zijn dan 6 maand enkel gecastreerd bij ons te gast zijn.

 • Wij contacteren onmiddellijk onze dierenarts bij problemen. Indien nodig wordt er met uw kat een bezoek gebracht aan de dierenarts of komt de dierenarts zelf op bezoek zodat geen kostbare tijd verloren gaat en de kat niet teveel stress heeft. De hierbij komende kosten worden door de eigenaar van de kat cash betaald bij het afhalen van de kat.

 • Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen en de eigenaar of contactpersoon zijn niet te bereiken, beslist de dierenarts wat er op dat moment moet gebeuren. Indien nodig contacteren we ook uw eigen dierenarts voor het stellen van vragen.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, ziekte, overlijden of weglopen van uw kat.

 • De klant verklaart akkoord te zijn met onze voorwaarden. Bij het brengen van uw huisdier krijgt u het contract met de uitgebreide voorwaarden mee.

Ga terug